วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

เคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง(หมอลํา)


นายเคน ดาเหลา

เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็็นศิลปินหมอลำอาวุโสชั้นครูระดับแนวหน้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลีลาการลำ
และน้ำเสียงที่เป็นแบบฉบับของตัวเอง ด้วยการใช้ปฎิภาณไหวพริบโต้ตอบ ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลอนลำของท่านสมบูรณ์แบบด้วยทำนองแบบอุบลราชธานีที่เรียกว่า ?วาดอุบล? ซึ่งมีลีลาการลำการใช้สำนวณกลอนที่เฉียบคมลึกซึ้งน่าประทับใจ เป็นต้นแบบของการลำแม่บท ๓๒ ท่าของอีสาน ทั้งลำทางสั้น ลำทางยาว ลำเต้ยแบบต่างๆ รวมถึงสำนวนผญาแบบอีสานที่มีคารมคมคายไพเราะน่าฟัง มีมุขตลกและคติสอนใจ ได้บันทึกแผ่นเสียงออกเผยแพร่ จนได้รับการขนานนามว่า ?ราชาแผ่นเสียงทองคำ? ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านหมอลำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้อุทิศตนด้วยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแสดงสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและสังคมมาโดยตลอด

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

ประวัติ
ชื่อ สุรพร ปากวิเศษ
Mr.Surapon Pakwiset
นิสิตชั้นปีที่ ๔ รหัส ๔๙๐๑๐๖๑๐๖๕๕
สาขาวิชาดุริยางคพื้นบ้าน
เครื่องมือเอก หมอลำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน
๑๖ หมู่ ๙ บ้านดอนแก้ว ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
ประวัติการศึกษา
- จบชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา ดนตรีพื้นบ้าน
เครื่องมือเอก หมอลำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม